Third Party Derdenverklaring

Third Party Derdenverklaring | MKB Cloudpartner

Een Third Party Derdenverklaring of Third Party Memorandum (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening en – beheersing van een organisatie.

We noemen dit een TPM of Third Party Derdenverklaring omdat de eerste partij de producent/leverancier is, de tweede partij is de klant/afnemer en de derde partij is de onafhankelijke derde.

De verklaring gaat vooral over de aantoonbaarheid en de auditor toetst vervolgens de opzet, is er een ontwerp? Het bestaan, zijn de processen er? En de werking, werken de processen conform de opzet? Hiermee verklaart een onafhankelijke Register EDP auditor met zijn bevindingen middels een (Assurance) rapport over een organisatie aan de hand van de vooraf opgestelde criteria of de genoemde producten en beheerprocessen voldoen aan die toetsing.

MKB Cloudpartner beschikt over EDP-auditors, is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA). Zij kunnen als onafhankelijke instantie de derden verklaring opstellen waaruit blijkt dat uw bedrijfsprocessen worden ondersteund door een betrouwbare ICT-leverancier. Ook als u leverancier bent van ICT-diensten kunnen we een derden verklaring voor u opstellen.

Download informatie over TPM

Third Party Derdenverklaring | MKB Cloudpartner | Breda | Zevenbergen

Lees nu meer over IT Security