Privacy audit

Privacy audit | MKB Cloudpartner

Privacy audit | Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven.
Daarnaast worden de boetes voor het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens ook steeds hoger, zeker op het moment dat de EU privacy verordening wordt ingevoerd. Deze zal hoogstwaarschijnlijk nog strenger zijn dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die momenteel van kracht is. Wilt u meer weten? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Privacy audit | MKB Cloudpartner | Breda | Zevenbergen

Voor meer informatie neem contact op met MKB Cloudpartner. Ga verder naar contact