NEN 7510

NEN 7510 | MKB Cloudpartner

De norm NEN 7510 heeft betrekking op informatiebeveiliging binnen de zorgsector. Onder informatiebeveiliging in de zorg wordt verstaan: het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Deze NEN is afgeleid van de ISO27001, voorheen de Code voor informatiebeveiliging. De invoering is door de Inspectie van de Gezondheidszorg verplicht gesteld, maar dit betekent niet dat alle beschreven maatregelen ingevoerd moeten worden. Centraal staat namelijk het bedrijfsrisico en de inschatting van het management of een risico acceptabel is.

NEN 7510 | MKB Cloudpartner | Breda | Zevenbergen

Voor meer informatie neem contact op met MKB Cloudpartner. Ga verder naar contact