IT Security | Third Party Memorandum

IT Security & Third Party Memorandum

IT Security en Third Party Memorandum zijn de 2 meest genoemde diensten van MKB Cloudpartner. Wij helpen al jaren starters en het MKB om online, veilig, efficiënt en kostenbesparend te werken.

Third Party Memorandum (TPM)

Een Derdenverklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening en – beheersing van een organisatie. We noemen dit een TPM of Third Party Mededeling omdat de eerste partij de producent/leverancier is, de tweede partij is de klant/afnemer en de derde partij is de onafhankelijke derde. Download informatie over TPM

Maken van een Pre-audit?

Met een pre-audit brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie voldoet aan bepaalde normen. 12secure-u doet dit voor een brede groep klanten, bijvoorbeeld NEN 27001 (Informatiebeveiliging), NEN 7510/11 (Informatiebeveiliging in de zorg), NEN 20000 (Service Management) en NEN 22301 (Continuïteitsaudit). De uitkomsten van onze pre-audit vormen de basis voor uw verbetertraject: ‘Wat moet er nog gebeuren om te voldoen aan de norm?’ Ook kunt u na onze pre-audit beter inschatten of daadwerkelijke certificering een haalbare kaart is. Hiermee voorkomt u onnodige kosten.

System audit uit laten voeren?

Bij een System Audit kan 12secure-u het complete operationele informatie systeem binnen uw organisatie beoordelen. Binnen IT-auditing worden 2 onderdelen onderzocht in de verschillende typen audits:

Technical Audit, waarin de technische infrastructuur van een organisatie wordt onderzocht.   System Audit, het operationele informatiesysteem van de organisatie wordt onderzocht.

Cloud Star Certification

Heeft u producten of diensten in de Cloud of neemt u producten of diensten af in de Cloud en wilt u duidelijkheid ten aanzien van deze producten of diensten? Dan is een Star certificaat iets voor u!

Meer lezen over IT Security

IT Security | Third Party Memorandum | MKB Cloudpartner | Breda | Zevenbergen

Volg ons op Facebook voor meer informatie of stuur ons een e-mail voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.