Europese Privacyverordening

De nieuwe Europese Privacyverordening

Bent u klaar voor de nieuwe Europese Privacyverordening? Het wordt een uitdaging voor veel bedrijven en organisaties. Zaak om hier tijdig op te anticiperen! Hoewel de inhoud van de nieuwe EU Privacy verordening nog voor aanpassing bij het Europese Parlement ligt, kunnen we ervan uitgegaan dat de regels vernieuwend en ingrijpend zullen zijn.

Er is nog niet vastgesteld wanneer de verordening van kracht zal zijn maar verwacht wordt dat het 2018 zal worden. MKB Webpartner is expert op het gebied van huidige en aankomende (EU-) privacywetgeving en helpt u graag met pragmatische en betaalbare adviezen.

Europese Privacyverordening 2018 | MKB Cloudpartner

Direct van toepassing op alle EU-lidstaten

De verordening zal na inwerkingtreding rechtstreeks van kracht en toepassing zijn in alle EU-lidstaten, dus ook in Nederland. Door de invoering van de nieuwe verordening zullen de huidige landelijke wetten hiermee vervallen. De concept-verordening richt zich niet alleen op Europese verantwoordelijken, maar ook op niet-EU verantwoordelijken die zich richten op de Europese markt.

Meer bevoegdheden en hogere boetes

De betreffende Europese toezichthouders krijgen meer bevoegdheden onder de nieuwe verordening. Sancties voor overtredingen kunnen variëren van € 250.000 of 0,5% van de jaarlijkse wereldwijde omzet voor lichte overtredingen tot € 100.000.000 of 5% van de jaarlijkse wereldwijde omzet voor een ernstige overtredingen.

Meldingen van verwerkingen vervalt, intern regelen

De huidige plicht tot melding van een verwerking aan de toezichthouder(s) wordt beperkt. Intern moet een duidelijk (aantoonbaar) overzicht bijgehouden worden van de verwerkingen binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld worden bijgehouden door een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), ook wel een Data Protection Officer (DPO) genoemd. Voor sommige organisaties, waaronder organisaties die meer dan 250 werknemers hebben, zal een FG/DPO verplicht worden.

Nieuwe rechten

In de nieuwe verordening komen een aantal nieuwe rechten. Eén ervan is het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat de betrokkene het recht heeft om zijn persoonsgegevens te (laten) verwijderen wanneer de betrokkene dit wenst. Dit recht betekent dat organisaties altijd duidelijk inzichtelijk moeten hebben welke persoonsgegevens ze verwerken, waar deze zich bevinden en hoe deze definitief verwijderd kunnen worden. Veel systemen en processen zullen hierop aangepast moeten worden.

Een ander recht is het recht op dataportabiliteit ook wel gegevensoverdraagbaarheid genoemd. Dit houdt in dat de betrokkene zijn persoonsgegevens eenvoudig moet kunnen (laten) overzetten van de ene naar een andere organisatie, iets waar veel systemen ook nog niet op ingericht zijn.

Strengere regels informatiebeveiliging & verplichte PIA’s

Op het gebied van informatiebeveiliging worden strengere eisen gesteld. Voordat met de verwerking wordt gestart moeten de impact en de risico’s van de verwerking op de privacy van de betrokkene worden vastgesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een PIA (Privacy Impact Assessment). De principes privacy by design en privacy by default moeten ingevoerd worden.

Overige nieuwe wet- en regelgeving

Naast de verordening krijgen organisaties ook te maken met een meldplicht t.a.v. het lekken van persoonsgegevens en ICT-inbreuken. Dit gaat leiden tot een complex privacy landschap waarbij tijdig actie nemen en (preventieve) beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Privacy experts van MK Cloudpartner

Onze organisatie is expert op het gebied van huidige en aankomende (EU-) Privacywetgeving. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en hebben jarenlange ervaring met het opstellen en uitvoeren van privacy beleid, beveiligingsrichtlijnen, bewerkersovereenkomsten, Privacy Impact Assessments (PIA’s), Privacy Enhanced Technologies (PET), privacy by design en privacy bij default.

Meer weten over Europese Privacyverordening?

Voor meer informatie over onze consultants, het bekijken van Cv’s en het bespreken van een vraag of opdracht, neem contact met ons op! Bel of mail ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Of laat uw gegevens door middel van onderstaande button achter en wij nemen met alle plezier met u contact op. We kijken er naar uit om met u samen te werken.