Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Officer (DPO) verplicht in 2018

Data Protection Officer (DPO) | Sinds 1 januari 2016 is er in Nederland al veel veranderd op het gebied van privacy en data protection. In het bijzonder op het gebied van datalekken en de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In mei 2018 gaat er nog meer veranderen op het gebied van privacy en gegevensbescherming met de inwerkingtreding van de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Dit wordt ookwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.

De nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) zal een einde maken aan de momenteel heersende versnipperde privacy wetgeving binnen de EU. De General Data Protection Regulation (GDPR) bevat strengere regels en sancties rondom het verwerken van persoonsgegevens. Een van de nieuwe regels is dat het voor veel organisaties verplicht wordt een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. Om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving moet u nú de juiste maatregelen nemen. Dit om straks te voldoen aan deze complexe regelgeving.

Data Protection Officer (DPO) in de praktijk – professionalisering vereist

De in 2018 wettelijk verankerde functie van Data Protection Officer (DPO) vereist een professionaliseringsslag voor de meeste organisaties. Onze opgeleide Data Protection Officer (DPO) voldoet volgens de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In heldere stappen, schema’s, checklists en implementatie matrices worden inzichten, methodes en technieken besproken. Deze die in elk bedrijf en in elke (publieke) organisatie kunnen worden toegepast. Complexe wet- en regelgeving wordt voor u op een toegankelijke wijze behandeld. Daarnaast weten wij alles over IT, Security, ISO 27005 Risicomanagement, Crisismanagement, Compliance, Governance, Ethiek, Business Intelligence (BI) en projectmanagement.

Meer weten? Neem contact op of volg ons op Facebook

Data Protection Officer (DPO) | MKB Cloudpartner | Breda | Zevenbergen