Cloud Services voor het Hoger Onderwijs

Cloud Services voor het Hoger Onderwijs

Cloud Services voor het Hoger Onderwijs | MKB Cloudpartner

Het Hoger Onderwijs stelt eisen aan de dienstverlening van haar leveranciers, zo ook aan de ICT- en Cloud-leveranciers. Voor deze leveranciers zijn specifieke criteria opgesteld, namelijk het normenkader Cloud Services voor het Hoger Onderwijs. Hierin staan eisen beschreven met betrekking tot vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid van gegevens.

Deze bepalingen geven onderwijsinstellingen een goede basis voor contracten met hun toeleveranciers van ICT-diensten. Dit kunnen ICT-diensten die gebruikt worden voor onderwijs, onderzoek en ook bedrijfsvoering van een instelling. Het gaat dan vooral over de wijze waarop gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt, binnen of bij een ICT-omgeving van een leverancier van een Hoger Onderwijs.

Cloud Services voor het Hoger Onderwijs  | Breda | Zevenbergen

Voor meer informatie neem contact op met MKB Cloudpartner. Ga verder naar contact

Over de auteur

martijnbreet administrator